چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۵
خانه / دانلود تحقیق طلاق

دانلود تحقیق طلاق

چكيده تحقيق : در اين گفتار ابتدا كوشش شده است تعريفي از طلاق به دست داده شود سپس ، اهداف و ضرورت پرداخت به موضوع و پيشينة تحقيق مورد بحث قرار گرفته . در اين تحقيق ، واژگان كليدي خانواده ، ازدواج ، جدايي ، طلاق، نكاح ، نهاد و عرف بكار رفته است. و اقدام به طبقه بندي مسائل اجتماعي شده است. مسئله ي اجتماعي كه دراين گفتار به طور خاص به آن پرداخته شده مسئله ي طلاق و از هم گسيختگي خانوادگي است. پس از  تعيين جايگاه طلاق در حوزه ي مسايل اجتماعي ،‌پاره اي از نظريات مرتبط با طلاق مطرح و به برخورد اديان و مذاهب با مسئله طلاق نيز اشاره شده است.علل و عوامل مؤثر بر طلاق از جنبه هاي ديگري است كه بحث و بررسي شده و اثرات و عوارض طلاق نيز مدنظر قرار گرفته است. در يك چارچوب كلي علل و عوامل مؤثر بر طلاق را مي توان به عوامل  زيستي – جسماني ، عوامل روحي – رواني ، عوامل اجتماعي ،‌عوامل اقتصادي و بالاخره عوامل فرهنگي تقسيم بندي نمود.نوع تحقيق پس از وقوع مي باشد و در آن نمونه گيري از جامعه آماري انجام و اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه جمع آوري شده . نوع مطالعه ، ميداني است . در اين …