چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۵
خانه / طرح توجیهی بسته‌بنـدي مـواد غـذايي (با ظرفيت بسته بندي ۱۲۰۰ تن مواد پودري در سال)

طرح توجیهی بسته‌بنـدي مـواد غـذايي (با ظرفيت بسته بندي ۱۲۰۰ تن مواد پودري در سال)

خلاصه طرح   موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودري )   ظرفيت : ۱۲۰۰ تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كل: ۱۳۸۸ ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: ۱۳۸ ميليون ريال   سهم تســهيلات: ۱۲۵۰ ميليون ريال   سود ويژه : ۱۵/۹۹۷ ميليون ريال   ميزان اشتغالزايي : شانزده نفر   دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه          بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.     نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد. &nbs …