چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۵
خانه / پاورپوينت پياده راه ها

پاورپوينت پياده راه ها

مفهوم سرمايه اجتماعي دردو دهه اخير جايگاه ويژه اي درمطالعات جامعه شناسي پيداکرده است.سرمايه اجتماعي ريشه درتعاملات اجتماعي دارد و هنگامي که سطح تعاملات درجامعه اي افزايش يابد، باعث افزايش سطح سرمايه اجتماعي مي شود.يکي ازعوامل که مي تواند باعث افزايش سطح تعاملات شود، حرکت عابر پياده درفضاي شهري است.پژوهش پيش رو تعاملات اجتماعي رابه عنوان نقطه اشتراک طراحي شهري، پياده راه و سرمايه اجتماعي معرفي مي کند و به صورت پيمايشي و بااستفاده از پرسش نامه، ۸۴۰نفررا که به صورت سهميه اي ومتناسب با متغييرهاي سن و جنس انتخاب شده اند، به عنوان حجم نمونه، موردبررسي قرارداده است.درنهايت باتکنيک تحليل عاملي و بوسيله نرم افزار spssبه اين نتيجه مي رسد که پياده راه عاملي براي افزايش سطح سرمايه اجتماعي مي باشد.               تعداد :۴۰ اسلايد  چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشدمقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید     …