چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۵
خانه / چگونه توانستم مشكل كمرويي و خجالتي بودن … را كه مانع پيشرفت تحصيلي او شده بود را حل كنم ؟

چگونه توانستم مشكل كمرويي و خجالتي بودن … را كه مانع پيشرفت تحصيلي او شده بود را حل كنم ؟

گرد آوری شده در ۲۲ صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش مقدمه کمرویی مقوله ای است که هرچه بیشتر بدان بپردازیم ، تنوع بیشتری را در آن مشاهده می کنیم. بنابراین قبل از آنکه حتی بتوانیم درباره ی نحوه ی مقابله با آن فکر کنیم، می باید از مضمون کمرویی شناخت بیشتری داشته باشیم. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد می گوید که اولین استفاده ی ثبت شده از این لغت در یک شعر آنگلوساکسون بوده است که حدود هزار سال بعد از میلاد مسیح سروده شده است . در آن شعر معنی این لغت ” به سهولت ترسانده شده ” است. ” کمروبودن ” نشانگر صفت فردی است که ” به خاطر ترسویی ، احتیاط کاری و بی اطمینانی ، نزدیک شدن به او مشکل است . ” فرد کمرو” هشیارانه از مواجهه با افراد یا چیزهایی مشخص یا انجام کاری همراه آنان بیزار است. ” در گفتار یا کردار خود ملاحظه کار است ، از ابراز وجود بیزار است و به طور محسوسی ترسو است. ممکن است فرد کمرو ” کناره گیر یا بی اعتماد باشد و یا شخصیتی پرسش انگیز ، بی اعتماد و مشکوک داشته باشد.” فرهنگ لغت و ” بستر ”  کمرویی را به عنوان ” ناراحت بودن در حضور دیگران ” تعریف می کند. …