چهارشنبه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

تحقیق در مورد اهرام ثلاثه مصر (word)

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۱۷ محصول دارای منابع می باشد قسمتی از متن : اهرام ثلاثه مصر   در (جیزه)گيزا، غرب قاهره امروزي، سه هرم از فراعنه سلسله چهارم به نامهای خوفو يا خئوپوس (Cheops) (به معنای کسی که به افق تعلق دارد)، خفرع (Khafre) يا خفرن (يعنی بزرگ) و منكورع (Menkaure) يا موكرينوس (به معنای ملکوتی) وجود دارد. هرمهای سه گانه، عظيم ترين و باشکوهترين بناهای دوره پادشاهی کهن هستند که جزو عجايب هفت گانه جهان باستان نيز محسوب می شوند. اين هرمها كه از حدود سال ۲۵۵۰ پيش از ميلاد ساخته شده اند، با رمز و علم پنهاني ارتباط پيدا كرده اند و نمادهای “حکمت ازلی”، “سرزمين مصر”، “پايداری ابدی” و “فنون جادوگری” بودند. اهرام چيزه نقطه اوجي در تكامل شيوه معماري مقابر مصر در دوره پادشاهی کهن است كه با ساختن مصطبه ها ، مقابر اوليه مصريان که غالباً آجری يا سنگی بودند ، آغاز و با هرم پلکانی زوسر  پيشرفت کرد. برای ساخت اهرام، تعدادی شيب راهه آجر فرش احداث گرديد و تخته سنگهای آهکی را که از معادن آن سوی نيل با قايق به آنجا منتقل می شدند، احتمالاً با استفاده از غلطکهای چوبی (در آن ز …

اهداف سياسي آمريكا در منطقه خليج فارس بعد از ۱۱ سپتامبر

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۵۱ محصول دارای نتیجه گیری و منابع می باشد قسمتی از متن : اهداف سياسي آمريكا در منطقه خليج فارس بعد از ۱۱ سپتامبر     فهرست عنوان صفحه مقدمه:   گفتار اول: تسلط بر ذخاير نفتي منطقه خليج فارس   گفتار دوم: حمايت از امنيت رژيم اسرائيل و تثبيت آن   گفتار سوم: حمايت از روند صلح اعراب و اسرائيل   گفتار چهارم: ايجاد دگرگوني و براندازيهاي نظامهاي ديكتاتور   ۱-ايران   الف- ايجاد شكاف در داخل ايران   ب-ادعاي بن بست نظام   ج-زمينه سازي براي حمله به ايران   ۲-عراق   الف-اهداف سياسي   ب-اهداف اقتصادي   ج-كاهش هزينه هاي حضور آمريكا در منطقه خاورميانه و خليج فارس   …

سوالات عمومی و تخصصی آزمون خودآزمایی نهضت شماره۱۵

بررسي جنبش فدائيان اسلام با تکيه بر الگوهاي تطبيقي

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۱۰ محصول دارای نتیجه گیری و منابع می باشد قسمتی از متن : بررسي جنبش فدائيان اسلام با تکيه بر الگوهاي تطبيقي يکي از مهمترين حرکتها و جنبشهاي اسلامي در تاريخ معاصر ايران  ، جنبش فدائيان اسلام است، چراکه تا قبل از پيدايش اين جنبش در سال ۱۳۲۴ ، حرکتها و  جنبشهاي اسلامي از انسجام ، هماهنگي و هم آوايي برخوردار نبودند .   مقدمه  بي ترديد در تاريخ معاصر ايران ، دوره تاريخي ( شهريور ۱۳۲۰ تا کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ) از اهميت ويژه اي برخوردار است و آنرا دوره تنوير و تنوع افکار سياسي تلقي مي کنند که بسياري از حرکتها و انديشه ها از چپ و ليبرال دموکراسي گرفته تا اسلامي و بنيادگرا ، فرصتي براي اظهار وجود پيدا کردند . بي ترديد يکي از مهمترين حرکتها و جنبشهاي اسلامي در تاريخ معاصر ايران ، جنبش فدائيان اسلام است . چراکه تا قبل از پيدايش اين جنبش در سال ۱۳۲۴ ، حرکتها و جنبشهاي اسلامي از انسجام ، هماهنگي و هم آوايي برخوردار نبودند و علما و روحانيت در رأس جريانها ، براساس مقتضاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي موجود ، واکنشهاي اعتراض آميزي از خودشان …

بررسي اقدامات سياسي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۱۱ محصول دارای نتیجه گیری و منابع می باشد قسمتی از متن : بررسي اقدامات سياسي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران   ويژگي هاي جنگ نرم آمريكاعليه ايران اما افكار عمومي در كشورهاي مسلمان به دو دليل اصلي هنوز نتوانسته است قالب هاي مناسب و تحت كنترلي را به دست آورد. دليل نخست تعارض افكار عمومي در برخي كشورها با منافع حاكميت آن كشورهاست و دومين سبب آن است كه يك رسان متمركز و همگاني كه در جهان اسلام به عنوان مغز ارتباطات شناخته شده و تود شكل نيافته افكار عمومي را جهت دهد، وجود ندارد. هر چند يك رسان مدرن و پيشرفته تحت عنوان «الجزيره» بر آن است كه تا حدودي اين خلاء را به ظاهر پر كند. ولي در طي سال هاي اخير و به خصوص پس از وقايع ۱۱ سپتامبر در معرض چالش هاي فراواني قرار گرفته است.در حال حاضر به نظر مي رسد كه افكار عمومي جهان اسلام بيشتر به صورت انفعالي به علت تهاجمات گسترد ايالات متحده منسجم و تحريك شده است، كه خود يك فرصت شايسته به شمار مي رود. اما به دليل فقدان فعاليت برنامه ريزي شده و علمي، دوام و قوام آن مورد ترديد است.۲ـ ارتباطات بين بازيگران …

تحقیق در مورد بررسی دوره اشکانی (word)

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :۲۷ محصول دارای نتیجه گیری و منابع می باشد قسمتی از متن : بررسی دوره اشکانی   فهرست مطالب عنوان                                           صفحه مقدمه …………………………………. ۲  الف) امپراتوری اشکانی…………………… ۳ دوره کوتاه مدت حکومت یونانی ها بر ایران …… ۳ اشک اول، بنیانگذار امپراتوری اشکانی ………. ۸ نبرد حران (کاره) نخستین پیروزی ایران بر روم . ۱۲ کاخ هترا؛ تنها کاخ بجا مانده از دوره اشکانی . ۱۹ ب) هنر در عهد اشکانیان …………………. ۲۲ پیکر سازی و نقش برجسته …………………. ۲۲ نقاشی ………………………………… ۲۴ فلز کاری ……………………………… ۲۵ نتیجه گیری ……………………………. ۲۷ منابع و ماخذ ………………………….. ۲۷ & …

مکتب تاریخ واقعی و افسانه هولوکاست

تحقیق فرمت فایل   word   تعداد صفحات۱۳  مکتب “تاریخ واقعی” و افسانه هولوکاست   در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند :  مکتب “تاریخ واقعی” و افسانه هولوکاست آزمون هولوکاست و تراژدی دمکراسی در جهان امروزهلوکاست دروغ یا واقعیت احیا ء هلوکاست انکار هلوکاستریشه‌های یهود ستیزی حمید عنایت ویل دورانتدلایل دیگر یهود ستیزی منبع و ویکسری موارد دیگر       …